Novinky

Revize ochranného pásma vodního zdroje

S účinností od 25.1.2016 proběhla v souladu s platnou legislativou změna ochranného pásma Jirny – Horoušany. Nově již katastrální území Šestajovic nezasahuje do tohoto ochranného pásma vodního zdroje.

Kolaudační souhlas – VO

Dne 21. 10. 2015 byl stavebním úřadem Městského úřadu Úvaly vydán kolaudační souhlas k veřejnému osvětlení v lokalitě.

Fotografie – VO

24. 9. 2015

Kolaudační souhlas – komunikace

Dne 11. 9. 2015 byl Odborem dopravy MěÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav vydán kolaudační souhlas k přístupovým komunikacím v lokalitě.

Fotografie – silnice

4. 9. 2015

Silnice kompletně dokončeny

2. 9. 2015 Silnice jsou kompletně dokončeny ve všech nových ulicích.

Finální vrstva asfaltu

27. 8. 2015 Dnešním dnem byla položena finální vrstva asfaltu na 1/3 nových silnic v lokalitě.

Fotografie ze stavby

23. 8. 2015

Asfaltování silnic

19. 8. 2015 Dnešním dnem bylo dokončeno závěrečné válcování recyklátové vrstvy ve všech ulicích. Zítřejším dnem bude zahájeno asfaltování silnic.

Kolaudační souhlas – plynovod, vodovodní a kanalizační přípojky

Dne 17. 8. 2015 byl stavebním úřadem Městského úřadu Úvaly vydán kolaudační souhlas k užívání STL plynovodu a veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě.