Revize ochranného pásma vodního zdroje

S účinností od 25.1.2016 proběhla v souladu s platnou legislativou změna ochranného pásma Jirny – Horoušany. Nově již katastrální území Šestajovic nezasahuje do tohoto ochranného pásma vodního zdroje.

Kolaudační souhlas – VO

Dne 21. 10. 2015 byl stavebním úřadem Městského úřadu Úvaly vydán kolaudační souhlas k veřejnému osvětlení v lokalitě.

Kolaudační souhlas – komunikace

Dne 11. 9. 2015 byl Odborem dopravy MěÚ Brandýs n. L. – St. Boleslav vydán kolaudační souhlas k přístupovým komunikacím v lokalitě.

Finální vrstva asfaltu

27. 8. 2015 Dnešním dnem byla položena finální vrstva asfaltu na 1/3 nových silnic v lokalitě.

Asfaltování silnic

19. 8. 2015 Dnešním dnem bylo dokončeno závěrečné válcování recyklátové vrstvy ve všech ulicích. Zítřejším dnem bude zahájeno asfaltování silnic.